Telemarketing

Ekstern Partner AS har bred kompetanse og erfaring innen telemarketingtjenester. Hos oss står kvalitet. EP har telemarketing som sitt primære satsingsområde og har bygget opp telmarketing avdelinger for større norske aktører. Ledelsen har lang erfaring med telesalg med høy kvalitet.