Rekruttering

God rekruttering er helt essensielt innen organisasjonsutvikling og salg - Vi har gjennom egen rekrutteringsavdeling både rekrutert for andre og oss selv.