Loading color scheme

Satsning B2B-markedet!

Det er få ting som er like spennende som å utvide kompetansen og satse på nye områder. Etter en lang korona-vinter har de to nyeste medlemmene i Ekstern Partner-familien startet opp med hvert sitt B2B-prosjekt.

Tidbit

Johanna Lindgren kommer inn som salgssjef for Tidbit-prosjektet, og har hovedsete i Jessheim, Viken. Med sin unike innsikt i bransjen er hun det naturlige tilskuddet og bidrar med spisskompetanse i salg av Tidbit sine tjenester mot hotell og restaurant-bransjen. Johanna har vist stor faglig kompetanse og et kreativt blikk på alle utfordringer som kommer.

Johanna hadde følgende å dele om rollen hun nå har hos Ekstern Partner:

"Ønsket mitt om og finne en arbeidsplass med god arbeidskultur å ekte vilje til og se sine ansatte vokse og utvikles, virket for meg nesten umulig før jeg kom til Ekstern Partner.
Jeg mener at jeg allerede nå får bekreftet hvor mye EP genuint vil se sine ansatte å lykkes, uansett hvor du starter eller kommer fra. Har du behov for hjelp på veien så får du mer støtte enn du tørr å forvente. Har du eller andre siden allerede et klarere bilde eller erfaring om hvordan du skal ta deg frem så har du også full støtte til og utføre det på din måte.

Ekstern Partner har gitt meg utfordringer som matcher stå på-viljen og ønsket om og utforske potensialet mitt. Jeg ser på veien fremover som både morsom og nok utfordrende for og møte hver arbeidsdag med glede og motivasjon. Ekstern Partner støtter deg Alltid. Et skikkelig forbilde for alle arbeidsplasser der ute."

Trinax

På Trinax har Mathias Hansen fra første sekund vist stor trygghet. Med mange års erfaring innen B2B gir Mathias alt for å bygge opp Trinax-avdelingen hos Ekstern Partner. Trinax har hatt stor suksess i Europa, særlig i Sverige. For å styrke sin posisjon i det norske markedet har Ekstern Partner blitt hentet inn som deres foretrukne partner på salg. 

På spørsmål om hvordan det var å tiltre som salgssjef hos Ekstern Partner hadde Mathias følgende å meddele:

"Jeg har fått en stor og varm mottakelse hos Ekstern Partner. Fra EP sin side har jeg fått tillit til å drive det slik jeg mener det skal, samtidig som jeg får god hjelp i prosessen.

Jeg vil allerede fastslå at jeg har blitt godt ivaretatt. Det er en sunn kultur og terskelen for å dele sine meninger er lav. For meg var det avgjørende at mine meninger ble hørt og at man hele tiden fokuserer på det man kan, og ikke kaster bort tid på det andre kan gjøre bedre og raskere. Detter er en kultur jeg ønsker å fremme på samtlige prosjekter jeg skal styre fremover og alle ansatte som skal jobbe under meg.

Den største utfordringen er at det er en bratt læringskurve, men en veldig god en, sådan. Vi får hjelp fra de beste. Noen prosjekter kan man ikke alt om - men en må bli ekspert på produktet i løpet av kort tid før man kunne bistå kollegene mine på best mulig måte."

Vi gleder oss til å følge både Mathias og Johanna i sin utvikling videre!

Beskjed fra vår daglige leder er at så lenge EP leverer med den kvaliteten og kontinuiteten som tidligere er dette ikke siste nyheten. Vi venter i spenning.