Loading color scheme

Hvorfor dørsalg?

Det er i hovedsak tre typer oppsøkende salg: Telefonsalg/TM, Dørsalg/D2D, og til dels standsalg. Et av de vanligste spørsmålene vi får når vi har nye kunder, er "hvilken type salg er best for mine produkter?" - og overraskende ofte er svaret dørsalg. Men hvorfor skal man velge dørsalg i stedet for, eller i tillegg til, telefonsalg?

Kvalitet, kvalitet, kvalitet

Den aller største fordelen med dørsalg, er at kvaliteten på salget øker. Det er færre klager, mer fornøyde kunder, og dermed høyere kunderetention. Mennesker er naturlig sosiale vesener. Å se et ansikt når man snakker med noen, gir en langt mer personlig følelse enn bare en stemme. En dyktig selger får kunden til å føle seg velkommen og takknemlig for å ha blitt gitt et produkt som er bedre enn det kunden hadde fra før!

Kvantitet, kvantitet, kvantitet

Mange tror at dørsalg gir lavere salgsvolum enn telefonsalg per selger. Man når naturlig nok færre kunder når man går fra dør til dør enn når man ringer 100 mennesker per selger per dag, men hitraten er mye høyere. En dyktig dørselger vil kunne levere like mange salg per dag som en dyktig telefonselger - og med høyere kvalitet!

Visualisering av produktet

Det er ikke bare selgeren som er synlig når man banker dører - det er også selve produktet. Om det er et ikkefysisk produkt som strøm eller mobilabonnenment, betyr det visualisering av priser. Om det er et fysisk produkt, betyr det at kundene får se produktet i aksjon. Det betyr at kunden selv kan se hvorfor de burde velge akkurat ditt produkt. Om du er trygg på kvaliteten på dine egne produkter, kan dørsalg fort være noe for deg!

Ingen ringelister

Alle som driver med salg vet at noe av det verste å få til å gå opp er kontaktlister. Dørselgere trenger av naturlige årsaker ikke ringelister - de går fra felt til felt og kontakter kunder i stedet. Man trenger riktignok et system for å holde oversikt over hvor selgerne har vært, men å slippe å styre med ringelister er et sterkt argument for dørsalg.

Ingen reservasjon

Det er ekstremt enkelt å reservere seg mot telefonsalg i Norge, og under halvparten av Norges befolkning kan nås på telefon i disse dager. Enn så lenge finnes det ikke reservasjoner mot dørsalg, så alle kan i utgangspunktet kontaktes.


Selgertrivsel

Dette er kanskje et overraskende punkt i og med at de fleste salgsbyråer opplever at det er vanskeligere å rekruttere dørselgere enn telefonselgere, men dørsalg har høyere trivselsrate blant selgere enn det telefonsalg har. Det er flere grunner til det:

  • Man får være aktiv. I stedet for å sitte stille på et kontor, er man ute og beveger seg og får brukt kroppen. Det er trening man får betalt for! 
  • Samtalene sitter løsere. Det er mye lettere å "småprate" med noen man møter ansikt til ansikt, enn noen man kun har kontakt med via telefon.
  • Sterkere teamfølelse. Man går ofte sammen når man selger på dør, og de må teamene gjør at det er sterkere samhold selgerne seg imellom. Det hjelper på motivasjonen.
  • Variert hverdag. Man ser nye områder jevnlig, i stedet for å sitte i de samme lokalene hele tiden.
  • Bli kjent i lokalområdet. I og med at man bytter "felt" daglig, får man oppleve deler av lokalmiljøet man kanskje ikke har sett før, og blir kjent med alle kriker og kroker av lokalområdet.

Dette er fordeler som er unike for dørsalg, og som bidrar til å øke trivselen. Og når selgerne er fornøyde, presterer de bedre. 

Det betyr imidlertid ikke at man alltid skal gå for dørsalg, eller at man kun skal gå for dørsalg. Det er begrenset hvor mange mennesker som kan være på hvert felt, man når ikke like mange potensielle kunder per dag, og det er tross alt ikke alle selgere som egner seg til å gå dør til dør. Så når er det man ikke skal selge på dør, og når bør man bruke både dørsalg og telefonsalg?

Grunner til å unngå dørsalg eller supplere med telefonsalg

  1. Nye produkter. Dersom det ikke finnes liknende produkter på markedet fra før, kan det være vanskelig å overbevise en kunde om at det trengs. I de tilfellene vil det være nødvendig å først etablere en base med markedsføring, slik at bruksområdet for produktet er kjent.
  2. Kompliserte produkter. Produkter som er for kompliserte til å demonstrere på noen sekunder, egner seg ikke for dørsalg. Eksempler på dette er det meste av programvare, samt produkter som må demonstreres og som krever montering før demonstrasjon.
  3. For lav inntjening per salg. Både telefonsalg og dørsalg er avhengige av at hvert salg genererer en viss inntekt, men særlig dørsalg ettersom antall potensielle kunder man når er lavere. 

I tillegg er det naturlige begrensninger på hvor mange salg man kan få per dag på dør, siden man når færre kunder. Dersom selskapet ditt er avhengig av høyt salgsvolum, enten for å opprettholde kundebase eller fordi dere trenger rask vekst, kan det være nødvendig å supplere dørsalget med telefonsalg, der begrensningene er færre.

Hvordan velge riktig salgspartner

Det er altså tydelig at flere aktører burde vurdere dørsalg for sine produkter, dersom produktet allerede egner seg til telefonsalg. Men hvordan velger man riktig salgspartner?

Nøkkelen er å finne et salgsbyrå som er dyktig på begge salgsmetoder - både dørsalg og telefonsalg - og som objektivt kan fortelle deg hvilken type salg som egner seg best til dine produkter. Et byrå som kun driver med én av delene, vil naturligvis alltid hevde at deres metode er den mest gunstige for ditt produkt.

Ekstern Partner er et slikt byrå. Vi har ledere som er blant de beste i bransjen i våre dørsalg og telefonsalg, og vi tenker alltid langsiktig med våre kunder. Det betyr at det er i vår interesse å gi råd som virker, og resultater som betaler seg for kunden. Her får du ærlige svar!

Vil du høre hvilken type salg som passer din bedrift best? Ta kontakt på sg@eksternpartner.no

Har du lyst til å prøve deg på dør- eller telefonsalg? Ta kontakt på sml@eksternpartner.no